• Hotel Epinal - Bitola,
  • Marshal Tito bb 7000 Bitola
  • Republic of Macedonia
  • tel.: +389 47 224 777
  • fax: +389 47 224 778
  • e-mail: reservation@hotelepinal.com

Banquets and Seminars

Për punët Tuaja afariste Ju ofrojmë sallën e konferencave. Ajo është e pajisur me ekran, flipchart dhe me LCD nëse ka nevojë. Dhomat tona, sallat e takimeve, bari, restorani dhe të gjitha pajisjet tjera teknike janë në dispozicion për të gjitha nevojat Tuaja. Qëllimi ynë është, qëndrimin tuaj ta bëjmë më të këndshëm dhe të paharruar.

Picture Picture Picture